Worship

Wij geloven dat mensen geschapen zijn om God te aanbidden. Jezus is het waard om Hem de eer te geven, Hij heeft zijn leven voor ons overgehad.
Binnen Heartbeat Nederland vinden wij muziek belangrijk en trainen wij talentvolle jongeren in lofprijs en aanbidding binnen de Heartbeat Worship Band.
Daarin is niet alleen focus op zang en muziek, maar ook op aanbidding als levensstijl. Aanbidding heeft te maken met je leven. Het heeft te maken met gerechtigheid. 

Rutger en Athalja zijn de bandleiders binnen deze band.

Heartbeat Worship

Interesse om deze band te boeken tijdens een (jeugd)dienst of andere activiteit? Bezoek dan de site.

Bezoek www.heartbeatworship.nl